Rozkład zajęć

 

NOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ ( od października )

Poniedziałek
 
   
18.00 - 19.15 KURS WSTĘPNY
   
19.30 - 21.00 KURS UZUPEŁNIAJĄCY
   
   

 

Wtorek
 
   
17.00 - 18.30 KURS PODSTAWOWY
   
19.00 - 20.30 KURS PODSTAWOWY
   

 

Środa
 
18.00 - 19.15 KURS WSTĘPNY
   
19.30 - 21.00 KURS UZUPEŁNIAJĄCY
   

   

Czwartek
 
17.00 - 18.30 KURS PODSTAWOWY
   
19.00 - 20.30 KURS PODSTAWOWY
   
   

   

KURS WSTĘPNY   - wprowadzenie w podstawy jogi dla osób, które nie miały jeszcze kontaktu z jogą. Kurs trwa miesiąc i ma formę zamkniętą - nie można dołączyć w trakcie trwania. Po zakończeniu kursu można kontynuować praktykę na kursie uzupełniającym.

KURS UZUPEŁNIAJĄCY - kolejny poziom praktyki jogi dla osób po kursie wstępnym i tych, którzy mieli dłuższą przerwę w praktyce. 

KURS PODSTAWOWY - dla osób po kursie uzupełniającym z co najmniej trzymiesięczną , regularną praktyką oraz osób dłużej praktykujących.