KARMA I SAMSKARA – działanie i jego ślad

KARMA I SAMSKARA – działanie i jego ślad

Utworzono: 04-04-2022

KARMA I SAMSKARA – działanie i jego ślad

 

4.7 karmasuklakrsnam yoginastrividhamitaresam

Działania tych , którzy nie podążają ścieżką jogi są trojakie : białe ( pozytywne, dobre, prawidłowe ), czarne ( negatywne, złe, nieprawidłowe ), lub szare ( neutralne ). Działania jogina wychodzą poza dobro lub zło, prawidłowe czy złe.

 

 

Komentarz

 

Karma oznacza działanie lub akcję , wytwarzające określone rezultaty. Jakikolwiek docierający do nas bodziec sensoryczny lub wyjściowy wytwarzany przez nas poprzez myśli, słowa czy uczynki można uznać za karmę. Obejmuje to zarówno oglądanie filmu, jak i akty dobroci oraz koncentrację do wewnątrz. Każda karma posiada konsekwencje, które mogą pojawić się wcześniej lub później i mogą być oczywiste lub subtelne. Karma jest zapisana w pamięci świadomości /citta ( serce – umysł ). Kiedy percepcja lub działanie jest bardzo silne, lub powtarzane wielokrotnie , wytwarza głęboki ślad  w pamięci - samskarę, która jest nawykiem lub skłonnością  mogącą wpływać na przyszłą karmę. Te nawykowe wzorce są magazynowane  w pamięci , w miejscu nazywanym karmasaya, oznaczającym ,, gromadzenie działań ,,.

 

  Karma posiada właściwość ,, zapłaty za swoje czyny '' . Mówi się , '' jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie '' oraz ,, to co odchodzi, też przychodzi ''. Na indywidualnym poziomie , jak uczy tradycja, karmasaya podróżuje z duszą od śmierci do odrodzenia, od wcielenia do wcielenia , ciągle od nowa w ten sam sposób, tak długo dopóki  człowiek pozostaje w cyklach narodzin i śmierci, zwanych samsarą. Jeśli człowiek ewoluuje duchowo i działa w satwiczny sposób, bez przywiązania do rezultatów swych działań, to te działania nie gromadzą się w karmasaya i ostatecznie wcześniej zgromadzona karma zostaje przepracowana , a człowiek staje się oświecony, nigdy nie odradzając się na nowo.

 

    Jak głosi trzecie prawo dynamiki Newtona ,,Każdej akcji towarzyszy reakcja równa co do wartości i kierunku, lecz przeciwnie zwrócona. '' Na poziomie wszechświata , przyczyna działania zawiera jego skutki na poziomie subtelnym. Jeśli chcesz przyczynić się do wzrastania  energii dobroci i współczucia we wszechświecie  , to działaj w ten sposób. Pozytywna energia wywołuje pozytywną energię i vice versa. Przykładowo, zauważyłeś jak się czujesz przy kimś , kto jest miły , wielkoduszny i szczęśliwy ? Czy to sprawia, że ty również przesiąkasz tymi uczuciami ? Z drugiej strony , kiedy jesteś w towarzystwie negatywnej, złośliwej, pesymistycznej osoby, jak się czujesz ?

 

   Sutra 4.7 implikuje cztery typy karmy. Działania nie-joginów są dobre, złe, oraz neutralne i kreują stosowne do tych działań ślady. Działania dojrzałego jogina, z drugiej strony, nie są oparte na wartościującym ocenianiu, dzięki czemu kreują i wzmacniają samskary, które służą osłabianiu rozpraszających samskar. Tak więc jogin przesuwa się bliżej do serca – umysłu połączonego z czystą świadomością.

   Występuje działanie , bezczynność lub zaniechanie oraz akarma. Działanie może być białe lub czarne, jak powyżej. Bezczynność jest szarą otchłanią niezdecydowania, kiedy osoba nie może zdecydować się co zrobić. Akarma , '' nie karma '' jest działaniem kierowanym przez naszą wewnętrzną świadomość, a nie przez samskary, więc tak naprawdę nie jesteśmy sprawcami i dlatego nie kreujemy i nie wzmacniamy żadnych samskar.

   Za każdym razem, kiedy rejestrujemy zdarzenie ( otrzymujemy sensoryczny impuls lub wytwarzamy myśl, słowo , czyn ), subtelny odcisk jest rejestrowany w pamięci naszej  citta (serca – umysłu ). Im intensywniejsze jest zdarzenie, lub częściej powtarzane, tym mocniejszy jest odcisk. Ostatecznie odcisk tworzy głęboki ślad , nazywany samskarą, która staje się częścią tego kim jesteśmy i wpływa na nasze działania. ,, Łączą się ze sobą te neurony, które są jednocześnie aktywne ''  to neuronaukowy zwrot oparty na badaniach tego procesu. Dla przykładu, jeśli rzucimy okiem na wiewiórkę na drodze przez ułamek sekundy, pozostawi to stosunkowo niewielki ślad. Jeśli przejdziemy przez bolesne, traumatyczne doświadczenie np. ciężki wypadek samochodowy, to   stworzy to znacznie mocniejszy ślad , który może mieć wpływ na naszą jazdę samochodem w przyszłości. Jeśli słuchamy jednej piosenki w kółko, odcisk dźwięku jest tak głęboki, że możemy zaśpiewać ją, nawet bez prób zapamiętania. Te głębokie odciski formują nawyki i skłonności , które  oddziałują na citta ( pole serce – umysł ). Sformułowanie ,, używaj tego lub strać '' wyjaśnia jak coś wyuczone lub doświadczone , kiedy nie jest wzmacniane, zatraca swoją siłę. Nawet silna samskara może zostać z biegiem czasu osłabiona , jeśli nie pozwolimy , by wpływała na nasze działania.

   Przykładowo, im więcej ćwiczysz, tym bardziej to się staje nawykowe, nabiera rozpędu i staje się mniej wysiłkowe. Jeśli zaprzestaniesz na jakiś czas, nawyk osłabia się i jest zastępowany , czymś co zacząłeś robić częściej ( np. podjadać słodycze lub pić piwko  ;)). Kiedy ćwiczenia są odsuwane na drugi plan, twoje ciało słabnie.

 

    Negatywna lub szkodliwa samskara może skondensować się i stać się kleśa  , naszym najgłębszym odciskiem powodującym cierpienie. Kiedy nasze,, przyciski zostają wciśnięte ,, ,zdarzenie wywołuje te bolesne fragmenty nas samych, które potem wzrastają z najgłębszych warstw naszej pamięci i zmuszają nas do reagowania w negatywny sposób. Na przykład, powiedzmy że siadasz na tym samym krześle przy kuchennym stole przez ostatnie dwadzieścia lat. Twój syn odwiedza cię i zasiada do obiadu na ,, twoim ,, krześle. Sytuacja ta może być dla ciebie niekomfortowa i początkowo możesz być trochę sfrustrowany. Niektórzy ludzie stali , by się źli i domagaliby się , by ich syn usiadł na innym krześle. Inni może poprosiliby go uprzejmie , by usiadł gdzie indziej. Tak czy inaczej, jest to zasadnicza samskara , która wpływa na twoje zachowanie , wzmacniana latami, nawet jeśli na zewnątrz może wydawać się całkiem nieważna.

     Co ciekawe , samskara jest pokrewna z samskrta, wyraz z Sanskrytu . Sanskryt jest językiem rafinowanym i doskonalonym przez wiele wieków i jego odcisk pojawia się w brzmieniu i znaczeniu rozległej indyjskiej literatury.

 

Opis

 

Vasana jest bardziej subtelna od samskary. Pochodzi raczej od uczucia związanego ze zdarzeniem niż od samego zdarzenia. Vasany mogą nieść energię samskar  wytworzoną w ciągu jednego wcielenia do następnego ( jati ). Wszelkie skłonności , z którymi się rodzimy są vasanami.

    Vasany są ukrytymi śladami uczuć wynikających z urodzenia, długości życia, doświadczenia ( przyjemność / ból ), które są konsekwencjami karmy ( sensoryczny ślad, myśl, słowo, czyn ). Uważa się ,że są one niesione wraz z samskarami z jednego życia do drugiego , oraz że mogą być wzmacniane lub osłabiane podczas każdego życia. Na przykład , życzliwa myśl kreuje życzliwe uczucie w tobie. Myśl sama w sobie kreuje pamięć, podczas gdy uczucie życzliwości tworzy bardziej subtelną vasanę.

 

Porównanie i omówienie

 

 

SAMSKARA

VASANA

DEFINICJA

Ślad  pozostawiony w przestrzeni serce – umysł  poprzez zdarzenie, podprogowy aktywator

Wrodzone predyspozycje i skłonności, podprogowa cecha

OPARTE NA

Nabyte poprzez doświadczane zdarzenia lub działania podejmowane w tym życiu

Samskary ze wszystkich wcześniejszych wcieleń

JAK TWORZONE

Rejestrowane za każdym razem, kiedy zdarzenie ma miejsce, potem przechowywane w karmasaya

Wrodzona vasana jest następnie pod wpływem nowo nabytych samskar

GDZIE GROMADZONE

Karmasaya część podświadomej pamięci

Głęboka, subtelna podświadoma pamięć

PRZYKŁADY

Kolor

Dobry uczynek

Pomaganie komuś

Zabicie

Barwa

Dobroć

Opiekuńczość

Przemoc

 

   

Podsumowanie terminów

 

karma

Wewnętrzne lub zewnętrzne zdarzenie : bodziec sensoryczny, wewnętrzne rozmyślania , podejmowane działania

citta

Pole serce – umysł świadomości, podłoże warunkowane przez karmę

smrti

Pamięć całej karmy

samskara

Nawykowe skłonności spowodowane intensywnymi lub powtarzającymi się karmicznymi odciskami. Przechowywane w karmasaya , części głębokiej pamięci

vasana

Wrodzone skłonności będące pod wpływem uczuć doświadczanych w czasie karmy. Vasana to subtelna samskara

karmasaya

Nagromadzone samskary i vasany odciskają swój ślad w głębokiej pamięci. Niesione od narodzin do narodzin, determinują narodziny, długość życia, oraz doświadczenie

vrtti

Aktywność ( myśli i uczucia ) w polu serce – umysł oparta na zawartości karmasayi

 

 

Metafora

 

Samskary są kawałkami modeliny.

Karmasaya jest pojemnikiem na kawałki modeliny.

Vasany są kształtem otworów przez które wyciskamy modeliny.

Kiedy zewnętrzny bodziec wywołuje reakcję :

Okrągły kawałek modeliny jest wyciskany przez otwór o kształcie gwiazdy ( vasana ), który zmienia oryginalną formę samskary, wpływając na rezultat działania.

 

Ostatecznie to guny implikują działania ( karma ). Nasze ciało, umysł oraz narządy zmysłów przenoszą to działanie. Karma tworzy pamięć. Powtarzanie tej samej karmy, lub bardzo intensywna karma ( jak trauma ) tworzy nową samskarę lub wzmacnia istniejącą .

  Cała karma pozostaje pod wpływem karmasaya. Kiedy zdarzenie wyzwala odpowiedź , poniżej opis co się dzieje :

  • inicjujący impuls przyczynia się do wzrastania nawykowej tendencji  ( samskara )
  • ta tendencja przepływa przez bardziej subtelną skłonność ( vasana ) modyfikującą rezultat działania
  • jeśli tendencja ( samskara )jest negatywna , oparta na klesa , negatywne myśli i uczucia ( klista – vrtti – s ) pojawiają się w polu serce – umysł. Jeśli tendencja jest pozytywna , pozytywne myśli i uczucia ( aklista – vrtti – s ) pojawiają się w polu serce – umysł

Nawykowe tendencje ( samskary ) mogą zostać zakończone poprzez odkrycie co je powoduje ( pratiprasava ).

 

Kompletne tłumaczenie

 

4.7 karmasuklakrsnam yoginastrividhamitaresam

karma – asukla – akrsnam yoginah trividham itaresam

karma   działanie

asukla   nie białe

akrsna   nie czarne

yogin    ktoś , kto praktykuje jogę w sposób określony w sutrze 1.2

trividha trojakie

itara       inny

 

1. Działania jogina nie są ani białe, ani czarne . Działania innych są trojakie.

2. Działania nie – joginów są trojakie : białe ( pozytywne / dobre / prawidłowe ), czarne ( negatywne / złe / nieprawidłowe ) , oraz szare ( neutralne ) . Działania jogina są wychodzą poza dobro lub zło, prawidłowe i nieprawidłowe.

 

Pochodzenie terminów

SAMSKARA

 

prefix ( przedrostek ) sam, ,, całkowicie, razem ,,

 

oryginalny rdzeń       kr, ,, działanie ''

 

przedrostek rdzenia   samskr. '' Przystrajać ; oczyścić, nadać blasku; uświęcać poprzez recytację mantr; oczyścić ( osobę ); kultywować, edukować, trenować; przygotować ''

 

dosłowne znaczenie ,,  kompletny trening ‘’

 

słownik                      ,,   rafinowanie, oczyszczanie; edukacja, kultywowanie, trenowanie; gotowanie; ślad, wrażenie, kształt, model, wpływ, odcisk w pamięci ''

 

tłumaczenie                ,, podświadome wrażenie kreowane przez działanie ; nawykowy ruch umysłu, nawyk; uwarunkowanie; podprogowe wrażenia ''  

   

 

VASANA

rdzeń                              vas , ,, woń, zaparzenie, przyprawa, sezon . ( pokrewne z przebywać, mieszkać, żyć, pozostać, egzystować )

 

dosłowne znaczenie       ,, woń, zapach, napar ''

 

słownik                         ,, wiedza pochodząca z pamięci ; nieświadomie pozostawiony ślad w umyśle poprzez dobra i złe przeszłe działania, wytwarzające przyjemność lub ból; wyobrażenie ;  fałszywa idea ; inklinacja ''

 

inne tłumaczenia           ,, podprogowa, podświadoma cech ; utajona skłonność ''

 

tłumaczenie tutaj           ,, wrodzone predyspozycje ; głęboki , subtelny wpływ na działania ''

 

 

KARMA

rdzeń                             kr, '' robić, sprawiać , kreować , wytwarzać , działać, wykonywać ''

 

słownik                         karman , '' działanie, praca  ''

 

Powiązane sutry

4.8 - 11, 4.24

 

Rozważania

 

Jakie posiadam wzorce zachowań  oraz jak każdy z nich wpływa na mnie i determinuje moje zachowanie ?

 

Czy jakakolwiek samskara wytwarza u mnie negatywny stosunek do rzeczywistości , jak mogę przetransformować ją na coś pozytywnego ?

 

Jakie szkodliwe, nawykowe wzorce zachowań wzmacniam regularnie ?

 

Czy mogę ograniczyć docierające do mnie negatywne bodźce sensoryczne ? W jaki sposób ?

 

Jakie nowe, pomocne nawyki chciałbym kultywować ?

 

Tłumaczenie z ,, The Yoga Sutras workbook ,, Nicolai Bachman

Przejdź do góry strony

Joga Iyengara jest ścieżką holistycznego podejścia do życia i dostarcza praktycznych narzędzi do tworzenia i podtrzymywania zdrowego ciała i witalności , jasnego umysłu, emocjonalnego spokoju oraz duchowego dobrostanu. System szkolenia opracowany na podstawie ponad 75 lat nauczania przez mistrza jogi  B.K.S. Iyengara , jest osadzony w starożytnej indyjskiej tradycji oraz filozofii joga sutr Patandżalego.