Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa

  1. Przyjdź na zajęcia 10 minut wcześniej.
  2. Proszę o punktualność, spóźnienia są wykluczone.
  3. Nie jedz obfitych posiłków 2 - 3 godziny przed zajęciami, nigdy nie ćwicz po spożyciu silnych leków lub z wysoką gorączką.
  4. Odzież i obuwie zmienne zostaw w szatni, pieniądze i inne cenne przedmioty zabierz ze sobą do sali.
  5. Po sali poruszamy się boso (podłoga jest podgrzewana).
  6. Przed wejściem do budynku wyłącz telefon komórkowy!
  7. Poinformuj przed zajęciami o menstruacji lub problemach zdrowotnych (przebyte operacje, poważne choroby, kontuzje).
  8. Zachowaj ciszę i skupienie w trakcie zajęć.
  9. Podczas wykonywania ćwiczeń nie udzielaj pomocy innym uczestnikom zajęć bez wyraźnego polecenia nauczyciela.
  10. Sprzęt do ćwiczeń, z którego korzystasz, po zajęciach odłóż na miejsce.

Przejdź do góry strony